הפקדת צוואות ברשם לענייני ירושה - מהיום גם באופן מקוון

עודכן: 29 בספט׳ 2020

לאור משבר הקורונה, וכתוצאה ממגבלות התנועה והנהירה הגדולה לעריכה והפקדה של צוואות בתקופה זו של אי-ודאות, הרשם לענייני ירושה מאפשר הפקדת צוואה מרחוק באופן מקוון.

אדם העורך צוואה, בין אם בכתב יד או באמצעות עדים או בפני נוטריון, יכול להפקיד את צוואתו בעודו בחיים אצל הרשם לענייני ירושה, ואם ירצה בכך גם לקבלה בחזרה בכל עת, בהתייצבות אישית או באופן מקוון.

המשמעות של הפקדת צוואה ברשם הירושות

הפקדת צוואה אצל הרשם מבטיחה את שמירת המסמך ואת ביצוע הוראותיה של הצוואה לאחר הפטירה. אין כל חובה לבצע הפקדה של צוואה אצל הרשם, ניתן לשמור את הצוואות גם באופן פרטי וגם במשרד עורכי דין לענייני צוואות וירושות, לפי שיקול דעתו של המצווה.

יתרונות הפקדת צוואה

 • שמירת הצוואה ברשם לענייני ירושה מפני אבידה או פגעי הזמן

 • שמירת סודיות ההפקדה, אם תחפצו בכך

 • שמירה על המסמך לאורך זמן

 • התייחסותן של ערכאות שיפוטיות למסמך צוואה מופקד – בהגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, הרשם יפתח את הצוואה כדי שלא יינתן צו המתעלם ממנה

 • צוואה שהופקדה, ולא הוגשה כל בקשה בעניינה לאחר פטירת המצווה לאחר שלושה חודשים ממועד הפטירה, תיפתח ביוזמת הרשם והודעה על קיומה של צוואה מופקדת תימסר לזכאים המופיעים בצוואה

הליך ההפקדה בהתייצבות אישית

אחרי שנערכה צוואה בין אם באופן עצמאי או באמצעות עו"ד לענייני צוואות וירושות, הצוואה יכולה להיות מופקדת אצל רשם הירושות בידי עורך הצוואה בעצמו, בהתייצבות אישית בלשכת הרשם לענייני ירושה.


יש להצטייד בצוואה המקורית והחתומה על ידי המצווה; בתעודת זהות ישראלית עדכנית או תעודה רשמית נוספת עדכנית; בתשלום אגרה לפי הסך שבתקנות בגין הפקדת הצוואה אותה ניתן לשלם במספר דרכים (באופן מקוון, במשרדי קבלת הקהל של הרשם או בבנק הדואר באמצעות שוברים).


הצוואה נסרקת למחשבי רשם הירושות ועותק ממנה נשמר באופן דיגיטלי, המסמך המקורי נשמר ומופקד אצל הרשם באופן פיסי.


אם מדובר בצוואות הדדיות, כלומר צוואות של בני זוג, שני בני הזוג נדרשים להתייצב עם רשימת המסמכים המתייחסת לכל אחד מהם בנפרד, בשני עותקים, ויש צורך בתשלום אגרה כפולה על הפקדת כל צוואה בנפרד, גם אם הצוואה נערכה כמסמך אחד.

הליך ההפקדה מרחוק

לאור משבר הקורונה, המגבלות החדשות וביקושים להפקדת צוואות אצל הרשם, עודכנו תקנות הירושה, תשנ"ח-1998 בהוראת שעה המאפשרת הפקדה מרחוק באמצעות שני גורמים:

 1. המצווה עצמו, אדם שערך צוואה ומבקש להפקיד אותה אצל הרשם.

 2. נוטריון מוסמך שבפניו נערכה הצוואה, תוך 30 ימים מיום עריכת הצוואה בפועל.

תנאים להפקדה מרחוק

יש להירשם באיזור האישי הממשלתי כאשר המצווה הוא בעל מס' זיהוי ישראלי.

בצוואה הדדית יש לבצע את ההפקדה עבור כל מצווה בנפרד, מהמשתמש שלו באיזור האישי.

יש לשלם אגרה עבור הפקדת הצוואה – באופן מקוון בשירות התשלומים הממשלתי או בבנק הדואר באמצעות שוברי תשלום, כאשר עבור צוואה יש צורך בתשלום אגרה.

המצווה נדרש להכין העתק צבעוני וסרוק של הצוואה באחד מסוגי הקבצים: PDF,JPG,PNG.

מסמכים נדרשים

 • צוואה מקורית

 • עותק צבעוני וסרוק של הצוואה בקובץ בפורמט מתאים

 • אישור תשלום אגרה עבור הפקדת הצוואה

ביצוע ההפקדה מרחוק

לאחר רישום וכניסה לאיזור האישי הממשלתי יש לעקוב אחר ההנחיות להפקדת צוואה.

אישור על ההפקדה ומספר ההפקדה יישלח באמצעות דוא"ל או בהודעת טקסט.


שימו לב! – יש לשלוח את הצוואה המקורית ללשכת הרשם לענייני ירושה הקרובה למקום מגוריכם בדואר או להפקידה באמצעות תיבות הפקדה שמחוץ ללשכה, בתוך 45 ימים לכל היותר מיום אישור ההפקדה.

יש לצרף לצוואה המקורית מכתב בו מצוין מספר ההפקדה שמופיע באישור.

חשוב לדעת

 • לאחר מסירת הצוואה המקורית, קובץ המחשב ששודר באיזור האישי יימחק

 • אם לא תימסר הצוואה המקורית בתוך 45 ימים מיום קבלת אישור הפקדתה, ההפקדה תימחק מהמרשם הארצי יחד עם קובץ המחשב המכיל את העתק הצוואה שהוגש באופן מקוון

 • ההפקדה נרשמת במרשם ארצי חסוי באגף האפוטרופוס הכללי

 • כל עוד המצווה בחיים, לא תהיה לאף אדם אחר זכות עיון בצוואה שהופקדה או לקבל מידע על הפקדתה

 • ניתן לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהופקדה אצל הרשם. המצווה צריך להגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה, להזדהות באמצעות תעודה מזהה עדכנית ולבקש בחזרה את הצוואה המופקדת

 • בהגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, הרשם בודק האם הופקדה צוואה בידי המנוח, ובמידה וכן הצוואה נפתחת כדי שלא יינתן צו שיפוטי המתעלם מהצוואה המופקדת

 • צוואה שהופקדה, ולא הוגשה כל בקשה בעניינה לאחר פטירת המצווה לאחר שלושה חודשים ממועד הפטירה, תיפתח ביוזמת הרשם והודעה על קיומה של צוואה מופקדת תימסר לזכאים המופיעים בצוואה

בכל שאלה ולקביעת פגישת ייעוץ אתם מוזמנים ליצור קשר דרך האתר או להתקשר אלינו בטל׳ 04-6337742

מאמר זה מובא לנוחות הגולשים ולקוחות המשרד כמידע כללי בלבד, ואינו משמש כחוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

ניתן לקרוא את הודעת הרשם לענייני ירושה בדבר הליך ההפקדה המקוון והתקנת הוראת השעה כאן.