ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המאפשר לכל אדם בגיר (18+) למנות לעצמו אדם אחר עליו הוא סומך לנהל את ענייניו במצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד. האדם הממנה יכול לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד וכיצד, במצב בו עקב מחלות שונות, מוגבלויות, או באירועים שנקבעו מראש הממנה לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

בין היתר ניתן לקבוע בעניינים רפואיים או אישיים למשל את זהות הגורם המטפל, את סוג מקום המגורים והמיקום שלו בעתיד, נסיבות בהן יהיה צורך במעבר לסידור מגורים אחר, נסיבות בהן יהיה צורך במכר או השכרה של נכסים או הנחיות כלפי השקעת כספים ונכסים בדרכים שיהיו לשביעות רצון הממנה, ולפיו הנחיותיו מראש.


האדם שעורך את ייפוי הכוח וממנה אדם אחר נקרא – הממנה, או מייפה כוח.

האדם אותו ממנים ועליו סומכים בקבלת ההחלטות נקרא – מיופה הכוח.


בעריכת ייפוי כוח מתמשך תוכלו להבטיח שהכספים, הרכוש, והרצונות שלכם יישמרו בכבוד, ויטופלו בידי האדם עליו אתם סומכים, על פי בחירתכם ובדרך עליה אתם מחליטים, ללא מעורבות של זרים.

רבים עורכים את ייפוי כוח כבר מגיל 50 ואף יותר מוקדם, כדי להיות בטוחים ומוכנים מבעוד מועד (ממש כמו שעושים ביטוח).


לייפוי כוח מתמשך יהיה תוקף רק אם הוא נחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך:

עו"ד משה ביטון ממשרדנו מוסמך לעריכת ייפוי כוח ובעל ניסיון רב שנים בטיפול בהון משפחתי ואישי.


ערכו ייפוי כוח מתמשךנושאים בייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים שונים כמו למשל:

· עניינים אישיים – צרכי יום-יום, מגורים, עניין גופני ונפשי או חברתי

· עניינים רפואיים – בריאות כללית, בריאות גוף וטיפולים, בריאות הנפש וכיוצ"ב

· רכוש – טיפול בכלל הנכסים, כספים, והתחייבויות של הממנה

· מיופה הכוח – ניתן לבחור להשאיר למיופה כוח שיקול דעת לגבי ההחלטות, או לפרט מה רצון הממנה לגבי טיפול בנושאים השונים מראש

· זמן ייפוי הכוח – ניתן לקבוע מראש את מועד פקיעת תוקף ייפוי הכוח המתמשך גם בטרם הפעלתו


תנאים מקדימים

על האדם הממנה מיופה כוח להיות מסוגל להבין את משמעות מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו, ותוצאותיו, בהתאם למצבו של הממנה בעת עריכת ייפוי הכוח.


חשוב לדעת

לא ניתן למנות מיופה כוח ללא הסכמתו.

ניתן למנות מספר אנשים לתפקיד מיופה הכוח.

ניתן לקבוע מיופה כוח חלופי במקרה בו מיופה הכוח לא יוכל לפעול בשם הממנה, או לא ירצה בכך.

ניתן לקבוע מה היקף האחריות והסמכות של כל אחד ממיופיי הכוח, ומה קורה במקרים של מחלוקות.

אסור למיופה כוח לבצע הנחיה שהיא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית, או שהיא עלולה לפגוע באדם אחר באופן חמור. במקרה כזה מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט ולקבל הוראות בעניין ההנחיה.

ניתן לקבוע מראש "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע ממיופה הכוח על החלטות או פעולות, ולחילופין לקבוע שהגורם המפקח על מיופה הכוח יהיה האפוטרופוס הכללי.

על מסמך ייפוי כוח מתמשך בתוקף לשאת את חותמת האפוטרופוס הכללי עם תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.


התייעצו עם עו"ד


כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

את ייפוי הכוח המתמשך יש לחתום בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך, ושאין לו עניין אישי בנושא. עו"ד משה ביטון ממשרדנו מוסמך לעריכת ייפוי כוח ובעל ניסיון רב שנים בטיפול בהון משפחתי ואישי. לאחר הכנת המסמך ואישורו, יש להפקיד את ייפוי הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי.


מתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

המועד בו האדם הממנה לא מסוגל להבין בעניינים המנויים בייפוי הכוח, לשמם הוא ניתן הוא לרוב כניסת ייפוי הכוח לתוקפו.

ניתן לקבוע מראש ובמפורש בייפוי הכוח תנאים ספציפיים או אירועים, שבעת התרחשותם ייכנס ייפוי הכוח לתוקף.

אי-אפשר לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לפי החלטתו של מיופה כוח לבדו.

ניתן לקבוע כי החלטה על תוקפו של ייפוי כוח תיעשה במשותף על ידי מיופה הכוח עם משפחתו, שיוכלו לזהות את מצבו של הממנה, ואת העובדה שאינו יכול להבין בעניינים המנויים בייפוי הכוח המתמשך.

אם אין התייחסות מפורשת לכך, ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף לפי חוות דעת רפואית הקובעת כי הממנה אינו מסוגל להבין בעניין לשמו ניתן ייפוי הכוח.

על מיופה הכוח להודיע ל"אנשים המיודעים" שנקבעו במסמך על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ועליו להודיע גם לאפוטרופוס הכללי על כך. את ההודעה לאפוטרופוס הכללי ניתן לבצע באופן מקוון במערכות המדינה.

האפוטרופוס הכללי שולח למיופה הכוח מכתב המאשר או דוחה את הודעתו לגבו כניסת ייפוי הכוח לתוקף. הודעה דומה תישלח גם לממנה ול"אנשים המיודעים".


מתי ייפוי כוח מתמשך פוקע? (פג תוקף)

באחד המצבים הבאים תוקפו של ייפוי כוח מתמשך יפקע:

· בהתקיימות תנאי או אירוע הקבוע מראש בייפוי הכוח

· במות הממנה או מיופה הכוח

· שינוי במצבו של מיופה הכוח כך שאינו עומד בתנאים הנדרשים ממנו להיות מיופה כוח

· שלילת רישיון של מיופה כוח אשר מונה בעקבות היותו בעל מקצוע ברישיון (למשל – עו"ד, רו"ח וכו')

· אם הודיע מיופה הכוח בכתב לממנה או לבן/בת זוגו שהוא לא מעוניין להיות מיופה כוח

· גירושין - במקרים בהם ממנים את בן/בת הזוג של הממנה וקשר הנישואין פג, אלא אם צוין אחרת

· פירוק משק בית משותף (ידועים בציבור) - במקרים בהם ממנים את בן/בת הזוג של הממנה אשר היה ידוע בציבור של הממנה, והשניים חדלו לנהל משק בית משותף בכוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.

· בטרם כניסת ייפוי הכוח לתוקף – הממנה יכול להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו

· אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף – מיופה הכוח הוא זה שצריך להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעת התוקף

· מכל סיבה שהיא בטרם כניסתו לתוקף – הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכח בטרם כניסתו לתוקף מכל סיבה

· בקשה לביטול ייפוי כוח לבית המשפט – במקרה שייפוי הכוח נכנס לתוקף, הממנה או קרוביו רשאים לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את תוקפו של ייפוי כוח, בהתקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של הממנה או לעריכתו של המסמךשימו לב! לייפוי כוח מתמשך יהיה תוקף רק אם הוא נחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך.


עו"ד משה ביטון ממשרדנו מוסמך לעריכת ייפוי כוח ובעל ניסיון רב שנים בטיפול בהון משפחתי ואישי. לאחר הכנת המסמך ואישורו, כחלק מהשירות, המשרד יפקיד את ייפוי הכוח במשרדי האפוטרופוס הכללי כנדרש בחוק.


פנו אלינו