עודכנו מדרגות מס הרכישה: הפטור ממס לדירה יחידה עלה ל-1.979 מיליון ש״ח